Sinds 3 jaar organiseert BV De Leerling in opdracht van het Zaanse onderwijs en in samenwerking met het voornamelijk Zaanse bedrijfsleven korte bedrijfsbezoeken (zgn. flitsbezoeken) voor 2e jaars vmbo leerlingen.

Deze bezoeken maken onderdeel uit van de Praktische Sector Oriëntatie (PSO) en in het breder verband van de loopbaanoriëntatie en begeleiding.

De leerlingen kunnen zich inschrijven voor 1 of meerdere bezoeken bij een bedrijf dat ze aanspreekt, in de richting die ze denken te gaan kiezen of juist in een richting waarvan ze denken dat ze die in ieder geval niet zullen kiezen kamagra for sale. De bedrijven openen hun deuren voor deze leerlingen die in groepjes van max. 15 onder begeleiding van een docent kennis maken met branche en de verschillende functies binnen het bedrijf en welke vervolgopleiding nodig is voor die ene leuke functie.

Op deze manier krijgen de leerlingen een beeld over de (beroeps)praktijk en de toekomstmogelijkheden en zal de leerling een bewustere keuze kunnen maken voor de richting in de bovenbouw.